12 500 Kč/měsíc

500 EUR/měsíc

Základní paušální sazba

Toto je má základní sazba při navázání spolupráce. Zahrnuje cokoliv, co potřebujete - ať už se jedná

o tvorbu strategie, contentu, lokalizaci globálního obsahu, překlady, konzultace nebo grafiku. V této základní sazbě je zahrnuto 20 hodin práce.

750 Kč/h

Hodinovka

Hodinová sazba slouží ke dvěma účelům:

  1. Pokud potřebujete pouze "nárazovku" (lokalizovat web, přeložit text, napsat článek, atd.), tedy k ohodnocení jednorázové pomoci z mé strany, tak vám budu účtovat na základě této hodinové sazby.

  2. V případě, že bude naše spolupráce rozsáhlejší, než 20 hodin měsíčně, pak po odpracování daných 20 hodin dále účtuji dle hodinové sazby.

Image by Kelly Sikkema

Cenu za normostranu

nemám ;)

30 EUR/h